Domů | Zpět na přehled napojení

Napojení na platformu Shoptet

Obsah


Něco málo o PICKI


Aplikace PICKI vznikla jako reakce na neefektivní procesy v našich expedičních provozech - unuo.cz, unuodesign.cz. Trápila nás nesystematičnost jednotlivých úkonů, nezodpovědnost, hledání, přebíhání, čekání a v době sezónních návalů velmi zdlouhavé zaučování brigádníků a zaměstnanců. Podařilo se nám ale všechny neduhy zahnat. Nyní nám aplikace zjednodušuje a zrychluje proces expedice ve všech skladech. Objednávky expedujeme zákazníkům neskutečnou rychlostí a snížila se nám chybovost zaměstnanců, v důsledku čehož se zmenšil i počet reklamací. Navíc jsme ušetřili za náklady spojené s tiskem objednávek. Žijeme ve 21. století, a proto je celý systém "no paper".

Objednávka a cena aplikace:

  • Službu může zájemce objednat ZDE.
  • Po 30 denním zkušebním období, pokud není stanoveno jinak, se platí podle stanoveného ceníku. Výjimku tvoří akční a individuální nabídky.
  • Po zkušebním období služba automaticky přechází do placeného režimu, kdy se účtuje 2 Kč bez DPH / za vyexpedovanou objednávku.


Přihlášení do aplikace, nastavení a popis parametrů


Aplikace je provozována jako SaaS (Software as a service).

1. Služba běží na našich serverech a přistupuje se k ní přes webové rozhraní pomocí přihlašovacích údajů.

2. Po přihlášení lze se službou pracovat až po nastavení důležitých konfiguračních parametrů a údajů.

URL adresa exportu objednávek
Adresa, ze které se stahují data objednávek do aplikace.

URL adresa exportu produktů
Volitelná položka. Pokud je vyplněna, lze nastavit automatickou synchronizaci (aktualizaci) produktů z eshopu do PICKI. Aktualizace probíhá každé 2-4 hodiny. Nastavení automatické aktualizace je zpoplatněno jednorázovou částkou 800 Kč bez DPH. V případě zaktivnění této funkčnosti kontaktujte podporu (info@picki.cz nebo podpora@picki.cz).

Max. současně zpracovávaných objednávek
Číslo udává maximální počet objednávek, které mohu v rámci jednoho pickinglistu zpracovávat.

Stav stornované položky na objednávce
Text nesoucí označení stavu položky nebo objednávky, která byla stornována (např. Stornovaná / sloučená).


Single zpracování nebo pickování


Expedient může se službou pracovat dvěma způsoby:

Díky sektorizaci (označení a umístění produktu ve skladu) je expedient automaticky navigován, kterou cestou se má vydat a jakým způsobem má objednávku(y) zpracovávat. Nevrací se, nepřebíhá a nehledá.

  • SINGLE - zpracování jedné objednávky (nahrazení vytisknuté objednávky, navíc s obrázky a přehlednými informacemi)
  • PICKING - zpracování až 10 objednávek současně (tvorba tzv. pickinglistů)

1. Zobrazení nástěnky služby, na které jsou zobrazeny jednotlivé sektory a počet jejich objednávek. V zápatí stránky je navigační panel, který se stará o přepínání způsobu zpracování objednávek(y). Vybráno S=SINGLE.
V single nelze zpracovávat objednávky, které jsou již přiřazeny k nějakému existujícímu pickinglistu - zpracování několika objednávek současně (P).

2. Po kliknutí na panel se zobrazí další možnosti: přechod na nástěnku, refresh aktuální stránky a vybraný způsob zpracování - je podbarven oranžovou barvou. Pro změnu na pickování stačí kliknout na zašedlou ikonku seznamu - poté uvidíte v zápatí stránky písmeno P = PICKING.


Nastavení nového stavu objednávky


Aby PICKI dokázalo zpracovávat vaše data týkající se objednávek, je potřeba v Shoptetu nastavit stav objednávky, kterým vydefinujete, že právě tyto objednávky v tomto stavu chcete stahovat a v aplikaci zpracovávat. S tímto stavem budete dále pracovat při nastavení exportu objednávek.

1. Přidání nového stavu objednávky - přejděte do administrace obchodu a vyberte vlevo: Nastavení / Objednávky / Stavy a nahoře klikněte na tlačítko "Přidat". Napište název stavu "Postupná příprava", zaškrtněte políčko "Změnit stav položek na objednávce" a stiskněte "Uložit".

2. V přehledu stavů objednávek byste měli nyní vidět vytvořený nový stav "Postupná příprava". U tohoto stavu se při změně neposílá email zákazníkovi, ale záleží pouze na vaší volbě a forkflow.

3. Když jste u stavů, vyhledejte v přehledu ještě stav objednávky, který náleží stavu při stornování objednávky nebo položky. Tento stav potřebujete nastavit do konfiguračních parametrů aplikace - přihlašte se do PICKI a v "Nastavení" vyplňte parametr "Stav stornované položky na objednávce" (zkopírujte název stavu a vložte do pole viz. níže.)

4. V Nastavení vyplňte parametr stavu pro storno objednávky.


Nastavení exportu objednávek


Jedna z nejdůležitějších věcí na propojení Shoptet x PICKI je nastavení exportu objednávek. Jedná se o generovaný XML soubor ze strany Shoptetu, který si PICKI v určitých intervalech zpracovává a tím natahuje nová data do aplikace. Vytvoříme tedy nový typ, šablonu exportu objednávek, který pojmenujeme "PICKI - online aplikace".

Import objednávek do aplikace lze provádět manuálně přímo z aplikace nebo pomocí automatického zpracování, kdy dochází k automatické kontrole každých cca 5-10 minut. Automatický import objednávek není standardem a je potřeba ji z naší strany individuálně nastavit a aktivovat. Pokud budete mít o automatickou kontrolu objednávek zájem, tak nám napište. Nastavení a aktivace je zpoplatněno jednorázovou částkou 800 Kč bez DPH.1. Přejděte do administrace obchodu a vyberte: Objednávky / Export / Vytvořit vlastní typ exportu. Zadejte nastavení podle obrázku a formulář uložte.2. Vyplňte další data v detailu exportu. Ihned pod názvem exportu zaškrtněte pole "Exportovat jednotlivé položky objednávky".3. Vyplňte další data v detailu exportu. V sekci "Stav objednávky" zaškrtněte pole se stavem, který jsme si předtím již nadefinovali - Postupná příprava. Tento stav objednávky si poté PICKI automaticky stahuje pro další zpracování.4. Vyplňte další data v detailu exportu. Nakonec je potřeba nadefinovat strukturu XML souboru pro export objednávky. Tento si poté aplikace zpracovává. Stáhněte si tento soubor a vyplňte data do formuláře. Poté uložte.5. Vraťte se do přehledu exportů objednávek. Zvolte námi nadefinovaný export - PICKI - online aplikace a nastavte sekci "Zahrnout objednávky" podle obrázku.6. Blížíte se do finále. V sekci "Permanentní odkaz zvoleného exportu" zkopírujte url adresu. Tuto vložte do PICKI do parametru "URL adresa exportu objednávek" (viz. níže).7. Finále. V nastavení PICKI vyplňte pole "URL adresa exportu objednávek". Uložte.


Nastavení exportu produktů


Volitelná možnost propojení Shoptet x PICKI, kdy lze automaticky synchronizovat (aktualizovat) produktový feed z eshopu do aplikace. Jedná se o generovaný XLSX soubor ze strany Shoptetu, který si PICKI v intervalech 2-4h zpracovává a tím zakládá nebo aktualizuje stávající produkty.
Tato funčnost není standardem a je potřeba ji z naší strany individuálně nastavit a aktivovat. Pokud budete mít o automatickou synchronizaci zájem, tak nám napište. Nastavení a aktivace je zpoplatněno jednorázovou částkou 800 Kč bez DPH.

1. Vytvoření nového XLSX exportu produktů. Pojmenujte jej např: "PICKI - online aplikace".

V dalších sekcích exportu vyberte tyto parametry:

SADY

- označit vše

MĚRNÁ JEDNOTKA

- označit vše

HLAVNÍ CENÍK

- Cena
- Standardní cena
- Nákupní cena

SKLAD

- Stav skladu
- EAN
- Číslo produktu
- Dostupnost
- Pozice produktu ve skladu

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

- Obrázky
- Interní poznámka


2. Zkopírujte url adresu vytvořeného exportu3. Vložte url adresu do sekce Nastavení / "URL adresa exportu produktů"© 2015 - 2022 | Brani.cz | Picki.cz