Domů | Zpět na přehled napojení

Napojení na ostatní platformy

Obsah


Něco málo o PICKI


Aplikace PICKI vznikla jako reakce na neefektivní procesy v našich expedičních provozech - unuo.cz, unuodesign.cz. Trápila nás nesystematičnost jednotlivých úkonů, nezodpovědnost, hledání, přebíhání, čekání a v době sezónních návalů velmi zdlouhavé zaučování brigádníků a zaměstnanců. Podařilo se nám ale všechny neduhy zahnat. Nyní nám aplikace zjednodušuje a zrychluje proces expedice ve všech skladech. Objednávky expedujeme zákazníkům neskutečnou rychlostí a snížila se nám chybovost zaměstnanců, v důsledku čehož se zmenšil i počet reklamací. Navíc jsme ušetřili za náklady spojené s tiskem objednávek. Žijeme ve 21. století, a proto je celý systém "no paper".

Objednávka a cena aplikace:

  • Službu může zájemce objednat ZDE.
  • Po 30 denním zkušebním období, pokud není stanoveno jinak, se platí podle stanoveného ceníku. Výjimku tvoří akční a individuální nabídky.
  • Po zkušebním období služba automaticky přechází do placeného režimu, kdy se účtuje 2 Kč bez DPH / za vyexpedovanou objednávku.


Přihlášení do aplikace, nastavení a popis parametrů


Aplikace je provozována jako SaaS (Software as a service).

1. Služba běží na našich serverech a přistupuje se k ní přes webové rozhraní pomocí přihlašovacích údajů.

2. Po přihlášení lze se službou pracovat až po nastavení důležitých konfiguračních parametrů a údajů.

URL adresa exportu objednávek
Adresa, ze které se stahují data objednávek do aplikace.

URL adresa exportu produktů
Volitelná položka. Pokud je vyplněna, lze nastavit automatickou synchronizaci (aktualizaci) produktů z eshopu do PICKI. Aktualizace probíhá každé 2-4 hodiny. Nastavení automatické aktualizace je zpoplatněno jednorázovou částkou 800 Kč bez DPH. V případě zaktivnění této funkčnosti kontaktujte podporu (info@picki.cz nebo podpora@picki.cz).

Max. současně zpracovávaných objednávek
Číslo udává maximální počet objednávek, které mohu v rámci jednoho pickinglistu zpracovávat.

Stav stornované položky na objednávce
Text nesoucí označení stavu položky nebo objednávky, která byla stornována (např. Stornovaná / sloučená).


Single zpracování nebo pickování


Expedient může se službou pracovat dvěma způsoby:

Díky sektorizaci (označení a umístění produktu ve skladu) je expedient automaticky navigován, kterou cestou se má vydat a jakým způsobem má objednávku(y) zpracovávat. Nevrací se, nepřebíhá a nehledá.

  • SINGLE - zpracování jedné objednávky (nahrazení vytisknuté objednávky, navíc s obrázky a přehlednými informacemi)
  • PICKING - zpracování až 10 objednávek současně (tvorba tzv. pickinglistů)

1. Zobrazení nástěnky služby, na které jsou zobrazeny jednotlivé sektory a počet jejich objednávek. V zápatí stránky je navigační panel, který se stará o přepínání způsobu zpracování objednávek(y). Vybráno S=SINGLE.
V single nelze zpracovávat objednávky, které jsou již přiřazeny k nějakému existujícímu pickinglistu - zpracování několika objednávek současně (P).

2. Po kliknutí na panel se zobrazí další možnosti: přechod na nástěnku, refresh aktuální stránky a vybraný způsob zpracování - je podbarven oranžovou barvou. Pro změnu na pickování stačí kliknout na zašedlou ikonku seznamu - poté uvidíte v zápatí stránky písmeno P = PICKING.


Specifikace a generování produktového feedu (XLSX)


Abyste mohli s aplikací pracovat, musíte nejdříve vygenerovat produktový feed podle naší specifikace. Tento feed je vhodné automaticky přegenerovávat v určitém intervalu, např. po 30 minutách a jeho obsah vystavit na nějaké dostupné URL adrese. Automatické přegenerování má výhodu v tom, že produktová data v PICKI budou aktuální (sektorizace, skladová dostupnost apod.) - probíhá automatická synchronizace.

Pohrajte si tedy s vašimi daty a vygenerujte je v této struktuře:

Specifikace produktového feedu
VZOR produktového feedu© 2015 - 2021 Unuodesign.cz | Unuo.cz | Picki.cz